Péče o laboratorní pomůcky

Péče o laboratorní pomůcky

Při práci ve farmaceutické laboratoři a v lékárně je nutné udržovat čistotu a pořádek. Kromě osobní hygieny pracovníků je důležité také udržovat čistotu pracovních stolů, přístrojů, pomůcek, zařízení apod. Při přípravě je zejména důležité po každém použití důkladně očistit lžičku nebo kopistku použitou k navažování, aby nedocházelo ke zkřížené kontaminaci léčivých látek (zanesení stop jednoho léčiva do stojatky s jiným léčivem).

Nádobí čistíme hned po použití. Jsou-li zbytky surovin a chemikálií rozpustné ve vodě, postačí vymýt nádobí teplou vodou, případně použít saponát. Odstranění nečistot lze napomoci mechanicky pomocí kartáče. Pro odstranění nečistot je někdy vhodné použít roztok fosforečnanu sodného (2-20%); pokud je potřeba, je k dezinfekci nádobí použitelný i 2% vodný roztok chloraminu. Zbytky použitých látek a saponátu je nutné důkladně odstranit opláchnutím, v některých případech, především v analytické chemii, je nutné k poslednímu oplachu použít čištěnou (destilovanou) vodu. Nejvhodnější je potom běžné laboratorní nádobí do sucha otřít utěrkou nebo vysušit v horkovzdušné sušárně při 100°C.

K vymytí chemikálií nerozpustných ve vodě je možné použít koncentrované kyseliny (chlorovodíková, sírová, dusičná) nebo organická rozpouštědla, nejčastěji ethanol. Takto umyté nádobí necháváme vyschnout volně na vzduchu v takové poloze, aby poslední kapky mohly vykapat.

K odstranění zbytků organických látek, které nelze vymýt vodou ani jinými rozpouštědly, lze využít chromsírové směsi. Chromsírová směs je nasycený roztok dichromanu draselného v koncentrované kyselině sírové. Připraví se rozmícháním rozetřeného dichromanu draselného v koncentrované kyselině sírové v poměru přibližně 1-2 g K2Cr2O7 na 100 ml kyseliny. Ve vyšších koncentracích hrozí vypadávání dvojchromanu z roztoku. Směs je silné oxidační činidlo, v němž se CrVI redukuje na CrIII. Čerstvě připravená směs má hnědou barvu, zatímco zredukovaná zelenou.

Z bezpečnostních důvodů by roztok měl být uchováván v digestoři. Zbytky směsi je nutné pečlivě vypláchnout vodou při dodržení všech bezpečnostních pravidel práce s kyselinami (žíravinami). Likvidace roztoku podléhá pravidlům bezpečného nakládání s chromem, který je přísně sledován z pohledu ochrany životního prostředí.

Uvedeným postupem se ošetřují především skleněné, případně porcelánové nádoby. Nerezové nádobí je citlivé na poškrábání a ulpělé nečistoty se odstraňují nejlépe ihned teplou vodou, saponátem, případně měkkým kartáčkem. Zbytky masťových základů lze nejlépe odstranit vytřením buničinou nebo dřevěnými pilinami, příp. papírem a teprve poté umýt a osušit. K čištění nelze použít abrazivní prostředky (písek, drátěnky, apod.), které nevratně poškodí povrch kovu. Důsledkem je uvolňování částic kovu do zpracovávaného produktu, což vede např. u mastí k zešednutí. Kovové materiály nesmí přijít do kontaktu s jódem, hydroxidy ani rtutí.

Velmi důležitá je také správná péče o zábrusy. Aby se předešlo potížím při rozebírání součástí zábrusů ("zapečení" zábrusu), je nutné je co nejdříve po skončení práce rozebrat a pečlivě je očistit, případně odstranit i zbytky tuku. Pokud dojde k zapečení zábrusu stojatky, je možné uvolnit jádro lehkým poklepem zátky o desku stolu nebo nahřátím pláště zábrusu teplou vodou. Zábrusy skladujeme rozebrané nebo vkládáme mezi jádro a plášť kousek papíru.

Dřevěné pomůcky (kolírovací rámy, špachtle, apod.) nesmí být dlouhodobě máčeny ve vodě. Nabobtnáním dřevo mění svou strukturu a po vysušení praská. Postačí omytí teplou vodou, případně se saponátem, a usušení volně na vzduchu.

Všechny pomůcky musí být čisté a přehledně uložené na poličkách, ve skříních nebo na otočnících, aby mohly být použity v čase potřeby. Po ukončení práce se očištěné a suché předměty ukládají zpět na své místo, uklidí a očistí se rovněž váhy.

Kontrolní otázky

  1. Uveďte principy mytí a čištění skla a porcelánu.
  2. Vysvětlete principy péče o zábrusy.
  3. Uveďte principy mytí a čištění dřevěných pomůcek.
  4. Uveďte principy mytí a čištění pomůcek z nerezu.

 

loga
Zavřít