O projektu

Dílčím úkolem projektu s názvem Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ bylo vytvořit moderní multimediální programy, které slouží jako výukový materiál pro studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Odborné texty jsou doplněny vhodnou obrazovou přílohou a videozáznamy, které studentům umožní lepší spojení teoretických znalostí s praktickými a usnadní jim zapamatovat si nezbytné informace nejen pro potřeby výuky předmětu Laboratorní technika, ale také z hlediska budoucího povolání. Cílem je vychovat kvalitní odborníky pro práci v lékárně.

loga
Zavřít