Základní pracovní postupy

Kapitola Základní postupy seznamuje studenty s technikami nejčastěji používanými ve farmaceutické laboratoři. Na prvním místě je nutné zmínit vážení, odměřování a mísení, které jsou nejdůležitějšími farmaceutickými operacemi, bezprostředně ovlivňujícími kvalitu a bezpečnost připravených léčiv. Látky, jejichž vlastnosti odpovídají kvalitativním požadavkům např. s ohledem na velikost částic (rozdrobňování), jsou zpracovávány vhodným technologickým postupem (např. rozpouštění, extrakce) s využitím fyzikálních postupů (zahřívání, chlazení).

loga
Zavřít