Příklady

Označte správné odpovědi.

Jakou procentní koncentraci má roztok, který získáte smísením 50 g 20 % ethanolického roztoku léčiva, 10 g čistého léčiva a 40 g ethanolu?

Kolik gramů chloridu sodného je potřeba na přípravu 400g 0,9% roztoku?

Připravte 200 g 40% vodného roztoku chloridu vápenatého ze suroviny s obsahem 95% látky.

Jaký je obsah účinné látky ve směsi 20 g 5%, 25 g 8% a 50 g 12% masti?

Kolik gramů zásobní 10% masti a kolik gramů vazelíny použijete na přípravu 50 g 1% masti?

Jaká bude koncentrace masti získané smísením 20 g 50 % masti a 6 g léčiva?

Kolik triturace kodeinu 1:50 použijete místo 0,02 g léčiva?

Kolik gramů zásobního 5% roztoku rivanolu a kolik gramů vody použijete pro přípravu 2000 g této látky v poměru 1:200?

Kolik gramů kyseliny borité a kolik gramů vazelíny musíme přidat k 55 g 10% borové masti a 120 g 2% borové masti, abychom získali 400 g 5% masti?

Kolik vody je potřeba na zředění 450 g zásobního 30% roztoku peroxidu vodíku na roztok 3%?

Kolik triturace kofeinu s laktosou 1:100 použijete místo navážky 0,025g kofeinu.

K přípravě 1340 g roztoku bylo použito 100,5 g látky. Jakou měl roztok koncentraci?

Kolik gramů 6,5% ethanolického roztoku jódu připravíte ze 32,5 g jódu?

Kolik gramů látky je potřeba k přípravě 2400 g 5% roztoku?

Kolik gramů ethanolu 96% a kolik g vody je potřeba na přípravu 1000 g zředěného ethanolu?

Kolik gramů 25% a 50% roztoku potřebujete na přípravu 500g 30% roztoku?

Kolik chloridu draselného potřebujete na přípravu 200 g 40 % roztoku?

Jaká je koncentrace roztoku vzniklého smísením 50g 35%, 20g 50%, 120g 65% a 500g 70% roztoku?

Kolik triturace léčiva 1:5 a kolik základu potřebujete na přípravu 100 g 2,5% masti?

Máte k dispozici 250 g 20% roztoku. Kolik gramů 90% roztoku potřebujete k jeho převedení na roztok 40%?

Připravte 20 g roztoku 1:3 000 ze zásobního roztoku 1:200 a rozpouštědla.

Kolik gramů Acidi salicylici unguentum ČL 2009 a kolik gramů vazelíny použijete, když lékař předepsal pacientovi 75 g salicylové masti bez uvedení koncentrace?

Kolik gramů kodeinu a kolik gramů laktosy použijete na přípravu 55 g triturace 1:100?

Připravte 50 g roztoku 1:250 ze zásobního roztoku 1:100 a vody.

Kolik substance Atropinum sulfas je obsaženo v použitých 4,5 g triturace 1:200?

Kolik gramů triturace aktivní látky 1:50 navážíte namísto předepsané navážky této látky 0,05 g?

Jaká bude koncentrace masti získané smísením 20 g 50% masti, 6 g léčiva a 54 g masťového základu?

Kolik gramů kyseliny borité a kolik gramů vazelíny musíme přidat k 15 g 5% borové masti a 30 g 1,5% borové masti, abychom získali 320 g 5% masti?

Určete procentuální koncentraci roztoku, který obsahuje ve 250 g 15 g rozpuštěné látky.

Kolik gramů jódu je potřeba na přípravu 130 g Iodi solutio glycerolica?

loga
Zavřít