Procvičení

 1. Jaký bude hmotnostní zlomek roztoku, který vznikl zředěním 120 g 25% roztoku amoniaku 180 g vody?
  (správná odpověď)
 2. Jaké množství 30% roztoku peroxidu vodíku se použije na přípravu 500 g 3% roztoku?
  (správná odpověď)
 3. Jaké množství roztoku získáme, pokud chceme z 80 g 60% roztoku kyseliny octové připravit 15% roztok?
  (správná odpověď)
 4. Kolik gramů 37% kyseliny chlorovodíkové použijeme na přípravu:
  1. 500 g 10% roztoku  
   (správná odpověď)
  2. 500 g roztoku WHCl = 0,01
   (správná odpověď)
 5. Z 500 ml hydroxidu sodného o látkové koncentraci 1 mol/l připravte roztok CNaOH = 0,2 mol/l. Jaké množství vody je k naředění potřeba?
  (správná odpověď)
 6. Jakou látkovou koncentraci má roztok, ve kterém je ve 2 litrech rozpuštěno 110 g chloridu vápenatého?
  (správná odpověď)
 7. Připravte 250 g 25% masti s oxidem zinečnatým za použití 90 g 10% a 50 g 2% masti, oxidu zinečnatého a masťového základu.
  (správná odpověď)
 8. Jaké množství 5% a 2% roztoku je potřeba na přípravu 100 g 2,9% roztoku?
  (správná odpověď)
 9. Kolik gramů ichthamolu a kolik gramů vazelíny musíme přidat k 50 g 10% ichthamolové masti a 20 g 2% ichthamolové masti, abychom získali 120 g 5% masti?
  (správná odpověď)
 10. Jaký je obsah (v gramech) Codeinum phosphas ve směsi 17,5 g 5%, 26,0 g 8% a 33,0 g 12% triturace této látky?
  (správná odpověď)
 11. Kolik zásobního 3% roztoku rivanolu použijete pro přípravu 2000 g této látky v poměru 1:2000?
  (správná odpověď)
 12. Jaký je obsah (v gramech) Atropinum sulfas v použitých 1,5 g triturace 1:200?
  (správná odpověď)
 13. Jaká bude koncentrace masti získané smísením 20g 50% masti, 6 g léčiva a 44 g masťového základu?
  (správná odpověď)
 14. Připravte 20 g 2,5% masti použitím triturace 1:5.
  (správná odpověď)
 15. Připravte 200 g 60% ethanolu z koncentrovaného ethanolu.
  (správná odpověď)
 16. Kolik triturace kofeinu s laktosou 1:100 použijete místo navážky 0,025 g kofeinu?
  (správná odpověď)
 17. Připravte 35 g triturace kodeinu s laktosou 1:10. Kolik použijete kodeinu a kolik laktosy?
  (správná odpověď)
 18. Připravte 50 g roztoku 1:500 ze zásobního roztoku 1:200.
  (správná odpověď)
 19. Zřeďte 50 g 60% roztoku chloridu draselného vodou na 12% roztok.
  (správná odpověď)
 20. Připravte 1500 g ethanolu 45% z ethanolu 60% a vody.
  (správná odpověď)
 21. Připravte 400 g 16% roztoku látky z 80% roztoku téže látky.
  (správná odpověď)
 22. K přípravě 2400 g roztoku chloridu vápenatého se použilo 180 g chloridu vápenatého. Jakou procentuální koncentraci měl vzniklý roztok?
  (správná odpověď)
 23. Kolik gramů léčiva a kolik gramů vody musíme přidat k 50 g 2% roztoku, abychom získali 200 g 3% roztoku?
  (správná odpověď)
 24. Upravte odpařením roztok, který připravíte smísením 180 g 3% a 20 g 9% roztoku na roztok 4%.
  (správná odpověď)
 25. Kolik gramů kyseliny salicylové a kolik gramů vazelíny musíme použít k přípravě 200 g 5% salicylové masti, máme-li k dispozici 20 g 10% masti a 50 g 2% masti?
  (správná odpověď)
 26. Kolik gramů vody potřebujete pro zředění 5000 g Spiritus concentratus na Spiritus dilutus?
  (správná odpověď)
 27. Připravte 5% mast přidáním léčiva ke 200 g 3% masti.
  (správná odpověď)
 28. Kolik gramů 90% roztoku je potřeba na přípravu 40% roztoku ze 150 g 30% roztoku?
  (správná odpověď)
 29. Kolik gramů triturace kodeinu o koncentraci 1:50 se použije místo 0,3 g substance kodeinu?
  (správná odpověď)
 30. Vypočítejte výslednou koncentraci ethanolu po smísení 150 g 35%, 320 g 50%, 420 g 65% a 500 g 70% ethanolu.
  (správná odpověď)
loga
Zavřít