> VýukaSkip Navigation Links 

Výuka

Laboratorní práce je jednou z velmi důležitých součástí práce farmaceutického asistenta. První seznámení s farmaceutickou laboratoří představuje pro budoucí farmaceutické asistenty předmět Laboratorní technika. Jeho cílem je poskytnout studentům teoretické informace v kombinaci s praktickým nácvikem prací během laboratorního cvičení se zaměřením na budoucí odbornou činnost. Na vhodných pracovních úkonech si studenti získané vědomosti ověřují procvičováním. Smyslem výuky je získávání praktických laboratorních zkušeností, správných pracovních návyků, samostatnosti při organizaci práce v laboratoři a zodpovědnosti za výsledky své práce.

Dovednosti získané v předmětu Laboratorní technika uplatní studenti v dalších odborných předmětech, jako je Farmaceutická botanika, Farmakognózie, Analýza léčiv a Příprava léčiv.

Při praktické výuce získávají studenti základní pracovní návyky, jejichž cílem je přesnost a pečlivost nezbytná pro rutinní přípravu léčivých přípravků. V rámci předmětu Laboratorní technika jsou studenti seznamováni s vybavením laboratoře, technikou laboratorní práce a ošetřováním laboratorních pomůcek a zařízení při respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce. Během praktických cvičení se seznamují se základními i speciálními postupy využívanými ve farmaceutické praxi.

Výuka probíhá v zimním semestru 1. ročníku, v rozsahu 3 hodiny/týden.

loga
Zavřít