Obaly a pomůcky

Obalový materiál

Při přípravě a výrobě léčivých přípravků je nutné dodržovat ustanovení platného vydání Českého lékopisu a jeho doplňků. Podrobné pokyny k přípravě léčivých přípravků uvádí také Vyhláška 84/2008, kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky.

Předměty a pomůcky z různých materiálů používané k formování, dávkování, označování, přepravě a skladování léčiv, nebo k jejich ochraně před působením vnějších vlivů se označují jako prostředky obalové techniky.

Obal zajišťuje jakost a stálost surovin a přípravků. Důležité je, aby obal byl vyrobený z materiálů indiferentních vůči léčivé látce, to znamená, aby s léčivou látkou nereagoval a neovlivňoval její jakost, ani aby se sám obal stykem s léčivou látkou nepoškozoval, neměnil barvu, neztrácel svůj estetický vzhled a vlastnosti. Důležitá je také mechanická odolnost obalu, odolnost vůči vyšším teplotám a jiným vnějším vlivům.

Uchovávání surovin a přípravků ve vhodných nádobách souvisí s jejich povahou a vlastnostmi a také s požadavky na jejich mikrobiální kvalitu. U registrovaných přípravků (dříve HVLP) rozhoduje o vhodném obalu výrobce podle požadavků příslušných norem, především platného Českého lékopisu (ČL). Materiály, z nichž se obaly nejčastěji vyrábějí, jsou sklo, porcelán, papír a plasty. Pro výrobu různých pracovních pomůcek se také využívá nerezová ocel.

Kontrolní otázky

1. Jakou roli má obal?

loga
Zavřít