Literatura

 • BABJUK, J. Laboratorní přístroje a potřeby I.
  Brno: IDV SZP Vinařská, 1990. ISBN 80-7013-054-7.
 • BENEŠ, K., HOŘEJŠOVÁ, J. Laboratorní práce a lékárenství.
  Brno: IDV SZP Vinařská, 1990. ISBN 80-7013-066-0.
 • ČESKÝ LÉKOPIS 2009 – Doplněk 2010.
  Praha: Grada Publishing,a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3436-1.
 • HACKER, J., KOJECKÁ, V. Laboratorní přístroje a potřeby II.
  Brno: IDV SZP Vinařská, 1990. ISBN 80-7013-043-1.
 • HRABÁLEK, A. a kol. Chemická laboratorní technika pro farmaceuty.
  Praha: Karolinum, 2000. 132 s. ISBN 80-7184-698-8.
 • KOMÁREK, P., RABIŠKOVÁ, M. Technologie léků. 3. vydání.
  Praha: Galén, 2006. 399 s. ISBN 80-7262-423-7.
 • SALAŠ, J., USTOHALOVÁ, E. Laboratorní technika.
  Brno: IDV SZP Vinařská, 1987. 87 s.
 • ZEMANOVÁ, J. a kol. Technologie lékových forem – laboratorní cvičení.
  Praha: Avicenum, 1982. 205 s.
loga
Zavřít